Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

18 januari, 2011

Grand Slam 12/3 2011

Nästa tävling i Hästholmen är Grand Slam 12/3 2011

Trollingtävling Grand Slam 2011 kommer att genomföras i Hästholmen lördagen den 12 mars 2011. Reservdag 13 mars.
Grand Slam kallas det när man under ett och samma fiskepass får 1 Lax, 1 Öring och 1 Röding.
Anmälan kostar 200 kr. per Team och sker 12/3 från kl. 07.15 i Hästholmens hamn vid hamnkontoret i byggnaden närmast båtkranen. Vid anmälan lämnas startbrickor ut.
Kort kaptensmöte sker utanför hamnkontoret kl. 08.00 då anmälan ska vara klar. Fri start efter avslutat kaptensmöte.
Målgång är kl. 17.00. Då ska startbrickor vara lämnade på tavlan.
Ej lämnade startbrickor kl. 17.00 utesluts ur tävlingen.
Invägning påbörjas kl. 17.00 vid hamnkontoret och prisutdelning sker snarast därefter utanför hamnkontoret.
Av startavgiften (200 kr) går 50 kr till Mer lax i Vättern och 150 kr till priser. Pris till 1:a – 3:e placering samt 5 extrapriser som lottas ut bland övriga startande Team. Extrapriserna är skänkta av Olas Sportfiske i Motala och Team Gesse.
Fångstbegränsning:
Max 6 st. fångade och ilandförda fiskar per team. Minimimått - Lax 62 cm, Öring 52 cm och Röding 52 cm. OBS. Endast en Röding per Team får vägas in. Lekfärgad fisk vägs inte in.
Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.
Poängberäkning:
20 poäng per godkänd fisk, 10 poäng per kilo invägd fisk och ytterligare 50 poäng om man väger in en Grand Slam.
Info. kommer längre fram att läggas ut här om tävlingen blir av eller uppskjuten p.g.a. blåst m.m.

Vid ev. frågor ring Magnus Tel: 070-2092057

Deltagande sker på egen risk.

Detta inlägg (bild och text) är inte Copyright skyddat.