Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

02 april, 2012

MLiV

För kännedom till deltagarna i Grand Slam 2012.
Idag kollade jag med Ismail Bayer, kassör i Mer Lax i Vättern ang. bidrag från tävlingen.
Ismail meddelar att 1100 kr. från Grand Slam kom in på stiftelsens konto den 20 mars.
Dokument nedan kom nyss på mail.