Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

22 oktober, 2012

Fiskeregler Vättern under fredningstid

Många hör av sig till mig och undrar hur fiskereglerna funkar vid Hästholmen nu under fredningstiden. Bl.a känner en del inte till att det är fredat här nu.
Fiskereglerna kan vara lite svåra att förstå, så här kommer en enkel förklaring på vad som gäller här nu.
Från 15 september till 1 december är det fredat från land och 300 meter ut. Inget trollingfiske här nu alltså under denna tid.
Från 1 december till 31 december får man åka in och trollingfiska innanför 300 meters gränsen, men under denna tid innanför 300 meters gränsen får man bara ta Lax.

Så här står det i reglerna -
Inom fredningsområde 1 – 7 (se karta) samt allt enskilt vatten söder om begränsningslinjen (se karta) gäller fiskeförbud från och med 15 september till och med 31 december. Handredskapsfiske får dock bedrivas inom fredningsområden och fredat enskilt vatten om metoden som sådan inte kräver användning av båt. Fiske får även bedrivas med mjärdar och burar.
Trolling, dragrodd och utterfiske är inte tillåtet med undantag av 1-31 december. Syftet med fredningen är att skydda främst sik, öring och röding under lektiden och dessa arter skall under fredningstiden omedelbart återutsättas oavsett fångstmetod.

Detta betyder alltså (som tyvärr en del inte vet om) att under tiden 15 september till 31 december får man inte heller ta dessa arter från landfiske.

Från 1 januari slutar fredningen gälla.

Fiskereglerna finns att läsa i sin helhet här.
Vid ev. osäkerhet och frågor kring fiskereglerna, ring gärna till Michael Bergström på Fisketillsyn Vättern så svarar han på dessa frågor. Tel: 070-6009151.

Passar nu på att nämna att glöm inte bidra till Mer lax i Vättern.