Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

06 november, 2012

Inbjudan till informationskväll med fokus på fisk, fiske och Vättern måndagen den 12 november

 
Vi vill med detta brev inbjuda dig till en eftermiddag och kväll då vi diskuterar aktuella fiskfrågor med koppling till Vättern. Vi börjar ute i fält där vi på plats vid den forna Massadammen (Tabergsån) får information om hur det gick till när detta vandringshinder åtgärdades.
Efter detta förflyttar vi oss tillbaka till Länsstyrelsen där mer information om aktuella frågor presenteras och diskuteras.
Preliminärt program
15:30 Samling vid Massadammen i Taberg där vi tittar närmare på den nya fiskevårdsåtgärden.
 16:30 Förflyttning till Länsstyrelsen
 17: 00 Fika Länsstyrelsen/Introduktion
 17:15 Aktuell status hos röding och öring i Vättern
 17:30 Restaureringsåtgärder och besöksmål Vätterns tillflöden
 17:50 Harrstudier
 18:10 Lekfiskräkning
 18:20 Bensträckare
 18:30 Fritidsfiskets fångster i Vättern
 18:50 C&R Vätterröding
 19:10 Laxutsättningar i Vättern
 19:30 Frågor och diskussion
Anmälan sker till Ann-Sofie Weimarsson senast fredagen den 9 november på:
telefon 036-395061 alternativt
e-post ann-sofie.weimarsson@lansstyrelsen.se
Informationskvällen ställs in vid färre än 10 anmälda deltagare.
Ni som inte har möjlighet att närvara vid utepasset kan självklart möta upp för fika på Länsstyrelsen. Vi syns vid entrén klockan 17:00!
Varmt välkomna!


Daniel Rydberg
Naturavdelningen
Fiskeenheten
036-395430