Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

19 december, 2012

Nyårslaxen 26/12 - 2012

Dags igen för Nyårslaxen och nytt för i år är att nu fiskar både trollingbåtar och landfiskare i samma tävling. Även en reservdag har lagts in.

Inbjudan.


Onsdag 26/12 - 2012 körs 50/50 tävlingen Nyårslaxen i Hästholmen. Reservdag lördag 29/12. Tävlingen är öppen för både trollingbåtar och landfiskare.
Anmälan kostar 200 kr. per team/landfiskare.
50 % av startavgiften går till
Mer lax i Vättern och 50 % går till tyngsta Lax.
Anmälan sker vid hamnkontoret i Hästholmen 26/12 - 2012 från kl. 06.00 – kl. 07.30. Vid anmälan delas startbrickor ut. Fri start direkt efter anmälan.
Målgång kl. 15.30. Då ska samtliga startbrickor vara inlämnade på tavlan. Ej lämnade startbrickor kl. 15.30 utesluts ur tävlingen.
Invägning påbörjas kl. 15.30 och prisutdelning sker direkt efter avslutad invägning.

Endast en Lax per team/landfiskare får vägas in. Minimimått 62 cm. (Ovikt fena)
Övriga regler enligt fiskestadgan för Vättern.

Senast kl. 19.00 den 25/12 läggs info. ut här
om tävlingen blir framflyttad p.g.a blåst, sträng kyla eller frusen hamn.

Deltagande sker på egen risk.Övriga frågor –

Magnus (Team Gesse) Tel: 070-2092057
Patrik (Team Salmonizer) Tel: 070-3575675