Välkommen till Team Gesse. Teamet består av mig Magnus (Gesse) och min sambo Zorica.
Fisket blir mest på Vättern.
Kontakt på VHF - Gesse (Sierra Charlie 8948)
Mail - teamgesse@live.se Tel: 070-2092057

COPYRIGHT©TEAMGESSE

14 december, 2014

6 st. isfrihållare i hamn

Nu är 6 st. isfrihållare placerade på botten i Hästholmens hamn. Redo att dras igång vid behov.
3 st. är placerade mellan 100 och 200 bryggan och de andra 3 mellan 200 och 300 bryggan.
På bilden ses vatten komma upp från en av isfrihållarna.
Nu hoppas vi på fortsatt mild vinter så vi slipper använda dessa.